الگوریتم ذهن خوانی

الگوریتم برنامه ی ذهن خوانی

 

یک عدد دو رقمی را در نظر بگیرید

این عدد برابر است با  10a+b

مجموع ارقام این عدد برابر است با a+b

حالا اگر (10a+b)-(a+b )بکنیم ، جواب 9a می شود و می دانیم که 9a بر 9 بخشپذیر است.

با دقت به برنامه نگاه کنید...

تمام مضارب 9 دارای یک تصویر هستند. هنگامی که شما بر روی گوی بلورین کلیک می کنید

تصویر کنار عدد 9 نشان داده می شود . 

/ 0 نظر / 4 بازدید