یک برنامه ی ساده برای چک کردن online یا offline بودن یک آیدی

Yahoo Buddy Spy 2.2

قابلیتهای نرم افزار :

١.چک کردن online یا offline یک ID

2.roomی را که آن ID در آن حضور دارد را به شما می دهد

3.شما را از مشخصات کامل و اسم room مورد نظر(که آ IDدر آن قرار دارد) آگاه می کند

۳.گزارش وضعیت webcam طرف مقابل

/ 0 نظر / 24 بازدید