/ 4 نظر / 4 بازدید
محمد

قشنگ بود رفیق... به منم سر بزن

علی

هر روز بهتر از دیروز موفق باشید

فاطمه زهرا

منم میخوام!!!!خیلی قشنگ و اغلب کاربردی بودن!!!

در زندگي تو هر چيزي زاييده شعور تو است. اگر آگاهي‏ات دگرگون شود، محصولات و فرزندان آن هم دگرگون مي‏شوند. خوبي و بدي، بيماري و شفا، رنج و راحتي، فقر و ثروت، ضعف و قدرت، كوچكي و بزرگي و همه مظاهر زندگي و مرگ ناشي از نوع و فرم شعور است. خداوند بواسطه آنچه در ذهن و قلب توست، با تو رفتار مي‏كند، از تو مي‏گيرد و به تو مي‏بخشد.