تاریخچه روند تکاملی کامپیوتر در جهان(قسمت دوم)

سال

موضوع

مخترع

شرح

1804

اولین ماشین کارت پانچ

جوزف ماری ژاکارد

Joseph Marie Jacquard

او اولین ماشینی را که میتوانست اطلاعات از طریق کارت پانچ بخواند یا نتایج را برروی آن ذخیره کند ، ساخت.

1820

اولین ماشین محاسبه که به تولید انبوه رسید.

چارلز توماس دکلمار

Charles Thomas De Colmar

این ماشین اطلاعات را دریافت کرده و یکباره مورد بررسی قرار می داد و در یک مرحله خروجی را به نمایش در می آورد.

1822

ایده ماشین تفاضلی

چارلز بابیج

Charles Babbage

او ایده ای را در رابطه با ماشین تفاضلی مطرح کرد. ولی به علت هزینه سنگین و کمبود امکانات موفق به ساخت آن نشد.

1833

اولین ایده برنامه نویسی

آگوستا آدا

Augusta Ada

خانم آدا دختر لرد بایرون(شاعر)ایده ای را در رابطه با برنامه نویسی پیشنهاد کرد.

1854

بنیان گذار جبر بول

جرج بول

George Boole

منطقدان انگلیسی که در رابطه با توابع و مدارهای منطقی کامپیوتر و مدارهای منطقی  AND، OR و NOT کار کرد.

1869

اختراع یک ماشین منطقی

ویلیام جونز

William Jevons

ماشینی را طراحی کرد که بر اساس منطق جبر بول کار می کرد.

/ 0 نظر / 27 بازدید