آرزوی من

آرزو ... آرزو ... آرزو ... چه می توان گفت. این دنیای مادی پر از آرزوهاست. آرزوهایی که ما انسانها داریم. از کوچکترین ها گرفته تا آرزویهای خیلی بزرگ. نگفتم دست نیافتنی ، چون تا خدا هست ... عظمتش هست ... و هست ، هیچ چیزی دست نیافتنی نیست. حتی شاید نتوان گفت که آرزوی ((بزرگی)) وجود دارد.

خدایا ... ای ارحم الراحمین منو به خودم وامگذار. به من اجازه نده از صراط مستقیم منحرف شوم. اجازه نده خودروی وجودم را هوا و هوس براند.

خدایا در پایان از تو می خواهم به من صبری عطا کن تا زندگی کنم ... تا بتوانم دنیا را با همه زشتیهایش ، خشونتهایش و گناهانش تحمل کنم ...    

پردیس پاشاخانلو

/ 1 نظر / 2 بازدید
babak

چرا دیگه نمییای پیشم .قهر کردی باهام؟