ضرب المثل های بسیار پیشرفته !

 

ضرب المثل جدید : 1- چاه مکن بهر کسی ، خسته میشی 2- دیگ به دیگ چیزی نمی گه 3- شلوار مرد که دو تا شد ، حال می کنه 4- گر صبر کنی ، زیر پات علف سبز می شه 5- صلاح مملکت خویش ، رئیس جمهور داند 6- جوجه رو هروقت بشمری جیک جیک می کنه 7- عیبه کیش سی خود ، موسی به بندر عباس 8- کوه به کوه نمی رسه ، میّت رو زمین نمی مونه 9- آشپز که دوتا شد هیچ کدوم غذا درست نمی کنن 10- پاتو از گلیمت درازتر نکن ، پات دراز می شه شلوار به پات کوتاه می شه

/ 1 نظر / 18 بازدید