تاریخچه روند تکاملی کامپیوتر در جهان(قسمت اول)

سال

موضوع

مخترع

شرح

1617

چوب خط

جان نپیر

John Napier

 

ریاضیدان اسکاتلندی که چوب خط را اختراع کرد.

1621

خط کش دایره ای

ویلیام آوت رد

William Oughterd

ریاضیدان انگلیسی که خط کش دایره ای را برای محاسبه اعداد لگاریتمی اختراع کرد.

1623

اولین ماشین محاسبه مکانیکی

ویلهلم شیکارد

Wilhelm Schickard

ریاضیدان آلمانی که ساعت محاسباتی را طراحی کرد. این ماشین تکمیل شده دستگاه جان نپیر بود که قادر به محاسبات ضرب و تقسیم اعداد لگاریتمی بود.

1642

اولین ماشین حساب مکانیکی اتوماتیک

بلز پاسکال

Blaze Pascal

اولین ماشین حساب مکانیکی اتوماتیک را اختراع کرد که قادر به محاسبه جمع و تفریق بود.

1666

اولین ماشین ضرب کننده

سرساموئل مورلند

Sir Samuel Moreland

این ماشین قادر به انجام عملیات جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم بود.

1673

اولین ماشین محاسبه همه منظوره

گاتفرید لایب نیز

Gottfried Leibniz

این ماشین قادر به انجام عملیات ضرب و تقسیم بود و به صورت ماشین پاسکال طراحی شده بود ، ولی به آن صورت کار نمی کرد.

1777

/ 2 نظر / 38 بازدید
شاهین

بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار عالی بود

ممنونم