16.5 درصد از پهنای باند اینترنت امریکا در اختیار گوگل است!!

نتایج یک بررسی جالب که توسط شرکت Precursor LLC. انجام شده، نشان می دهد شرکت گوگل 21 برابر پولی که می پردازد پهنای باند اینترنت مصرف می کند. 
به نقل از پی سی ورلد، در گزارش این شرکت ادعا شده گوگل هم اکنون به تنهایی 16.5 درصد از ترافیک اینترنت مصرفی در ایالات متحده را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2009 به 25 درصد و در سال 2010 به مرز 37 درصد برسد.
نویسندگان این گزارش معتقدند با توجه به اینکه گوگل پهنای باند بسیار زیادی را مصرف کرده و بخش عمده ای از ترافیک اینترنت یک کشور را به خود اختصاص داده باید بهای بیشتری را بپردازد تا هزینه های سرپانگهداشتن زیرساخت های شبکه ای موجود تامین شود.
در همین حال گوگل به این گزارش واکنش نشان داده و مدعی شده از آنجا که هزینه های تهیه این گزارش توسط غول های مخابراتی آمریکا مانند وریزون و At&T پرداخت شده نمی توان محتوای آن را چندان بی طرفانه دانست.
شرکت های بزرگ مخابراتی آمریکا طی چند سال اخیر برای ارائه خدمات بهتر و سریع تر خواستار دریافت مبالغ بیشتر از موسسات بزرگ اینترنتی مانند مایکروسافت و گوگل بوده اند، اما آنها چنین درخواستی را رد می کنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید