مدتی است که دانشجویان یک دانشگاه تایلندی ،‌لباس های نامرئی اختراع کرده اند که پشتش دوربینی قرار دارد که از همه چیز فیلم میگیرد و توسط نمایشگری که جلو آن است نمایشمی دهد....این یعنی پشت سرخودتان را هم ببینید!

تازه نکته دیگر هم این است که صنعت پوشاک و مد هم به نظر میرسد خیلی خوشش آمده از این اختراع!!!

پ.ن : آیا می شود روزی لباسی هم اختراع شود که با آن ((حرفهایی که پشت سرتان میزنند)) راهم بشنوید؟!

پ.ن بعدی :‌ این صنعت پوشاک و مد عجب صنعت جو گیری است!!

/ 0 نظر / 30 بازدید