کامپیوتر , کامپیوتر و بازهم کامپیوتر ...

چیزی را که نمی توانی بدست آوری فراموش کن و چیزی را که نمی توانی فراموش کنی بدست آور

وبلاگ دیگر من را در این آدرس ببینید
MY FC
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: myfcir

HI

My brother introduced a website to me yesterday!

I found it really interesting, you can make a football club and have a team! It's fantastic for football lovers, isn't it?

This website is competely Farsi, And the addreess is :

myfc . ir

[don't forget to leave a comment]